Poster

A les sessions de pòsters els investigadors tenen l’oportunitat de presentar la recerca que duen a terme a un públic molt divers. Per no desaprofitar l’ocasió recomanem:El propòsit del pòster és donar una descripció concisa de la nostra feina. Cal tenir en compte que estem davant d’un públic molt divers que no està familiaritzat amb la nostra recerca, per tant el pòster a de tenir els continguts apropiats per tal d’introduir-la al públic general.

L’objectiu és poder explicar amb claredat què és el què fem, com ho fem i per què ho fem. És per això que recomanem no emfatitzar especialment els nostres resultats o les nostres publicacions, sinó centrar-nos en compartir l’essència de la nostra recerca, obrint així les portes a futures col·laboracions.

Per tal de facilitar l’exposició i la presentació dels pòsters és preferible que aquests estiguin impresos en DIN A1. Tot hi que també s’acceptaran altres mides.

Finalment, tot i que no és obligatori, encoratgem als ponents a preparar el seu pòster en anglès.

PD: Vols fer servir el nostre logo a la teva presentació? Descarrega-te’l aquí.

Des de 2015 els assistents poden votar quin és el millor pòster de cada sessió. Aquí, us oferim els abstracts dels guanyadors de l’edició de 2017.