«Orlando furioso», più donne che cavalieri

2019 edition

Alessandro Condina

La meva tesi va analitzar els personatges femenins de l’Orlando furioso de Ariosto, amb l’objectiu de demostrar com per primera vegada un poema de cavalleria va donar més espai a les dones, representant-les no solament com a mares o mullers o filles o personatges dependents de l’heroi, sinó com a indivídues autònomes i capaces de prendre decisions i incidir en l’acció i en el seu desenllaç. Comparant les dones del Furioso amb els personatges femenins de l’épica clàssica i medieval esdevé clar quant Bradamante, Angelica, Marfisa i les altres dones representades per Ariosto són més lliures i mestresses de llur destí.