"Dolor neuropático en pacientes oncológicos en tratamiento con bortezomib"

2017 edition

SONIA EXPÓSITO VIZCAÍNO

Es un projecte sequencial en el que s’avalua i estudia diversos aspectes del dolor crònic en el malalt oncològic. Consta de 3 estudis: un primer estudi on es caracteritza i avalua les repercusions del dolor neuropàtic en malalts oncològics amb mieloma múltiple i quina discapacitat es derivan segons el grau de neuropàtia. Es proposa la utilització del que anomenem escala d’avaluació DN-4 modificada com a eina d’avaluació precoç de la neuropatia. Un segon que es un estudi Dephi que determina els principals predictors de dolor crònic oncològic on participen  clínics i investigadors experts en oncologia (oncòlegs psicòlegs clínics i infermeres) de tot l’estat espanyol i un tercer estudi que estudia els factors psicosocials relacionats amb el risc de cronicitat a partir del resultats del primer i segon estudi tant a nivell biològic com psicosocial. Aquest últim es un estudi multicèntric on participen els 5 principals hospitals de la província de Tarragona.