Neurociència, Neuropsicologia i Aprenentatge

2017 edition

Marta Molins Sauri

Actualment la neurociència és un dels temes amb més auge arreu del món. Cada cop més, en un món ple de canvis constants, està guanyant terreny. El neuromàrketing, neuroeconomia, neuroarquitectura, neurodidàctica… fins a arribar a la neuroeducació.

La recerca sobre com es desenvolupa i com aprèn el cervell és quelcom amb un potencial increïble per tenir un profund impacte en l’educació. En efecte, comprendre els mecanismes cerebrals subjacents a l’aprenentatge i la memòria i els efectes de l’edat, la genètica, l’ambient, l’emoció i la motivació sobre l’aprenentatge podria transformar les estratègies educatives i permetre’ns dissenyar programes per optimitzar l’aprenentatge per nens de totes les edats i amb necessitats diverses.

Per definició, i com a concepte bàsic, cal saber que l’educació canvia el cervell. El nostre cervell és plàstic, la qual cosa vol dir que es modifica i varia cada vegada que un nen, o un adult, aprèn alguna cosa nova.

La neurociència vinculada a l’educació ha intentat abastar diferents elements en el transcurs dels anys: la memòria, l’atenció, el llenguatge les dificultats d’aprenentatge… Però una de les coses que realment ens fa humans i és bàsica per desenvolupar-nos i viure en societat són les Funcions Executives. Alguns dels trets que distingeixen els humans de qualsevol altra espècie són la intel·ligència, el llenguatge, la cooperativitat, l’empatia… Però ara bé, hi ha quelcom que ens permet funcionar i ens permet viure per sobre dels nostres instints, ens permet conèixer-nos, planificar-nos per aconseguir metes a llarg termini, inhibir impulsos… Aquestes pertanyen en essència a les Funcions Executives.

El treball que es presenta pretén crear un programa informatitzat d’estimulació cognitiva que millori el rendiment escolar i augmenti la capacitat de regulació emocional.